Handleidingen

Element toevoegen

Binnen de applicatie kun je elementen importeren maar ook direct via het systeem toevoegen of kopiëren

Handleiding: Element toevoegen.pdf
QR code aanmaken en gebruiken
QR codes is een belangrijke functie binnen de applicatie.
hiermee kan de monteur en de klant snel de juiste gegevens van een element achterhalen en bekijken
Handleiding: QR code gebruik
Klanten dashboard

Brigit maakt automatisch rapporten gebaseerd op het uitgevoerde onderhoud
Deze rapportages kunnen worden ingezien door de via het beschibaar gestelde klantendashboard.

De klant kan hier ook de elementenlijsten van zijn objecten inzien en de status van het onderhoud.
 

Systemen inrichten en bewerken
Systemen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden om deze te kunnen gebruiken binnen de applicatie.
in deze video wordt uitgelegd hoe dit op de juiste manier te doen.